easy wysiwyg website development software

“Iltizam Ummatan Wasatan dan Khaira Ummah”

Rasulullah SAW Bersabda “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya.” (HR Muslim)


Siapa Kami?

Yayasan Persaudaraan Islam (YAPIS) adalah sebuah badan amal dan kebajikan yang ditubuhkan pada tahun 2015 khusus untuk menyeru ke arah kerjasama dan perpaduan di kalangan umat Islam demi menyahut Seruan Firman Allh SWT “Dan berpeganglah kamu kepada tali (Agama Allah), dan janganlah kamu bercerai berai.”

Visi

Mendokong visi untuk membangun “Umat Muslim Bermuafakat dan Prihatin” yang saling berkerjasama ke arah kemajuan serta prihatin membantu golongan yang kurang bernasib baik...

Misi

  Menyokong dan mendokong segala usaha yang menyumbang ke arah kerjasama dan pemuafakatan di kalangan individu dan organisasi Islami ke arah memartabatkan Umat Islam sebagai “Ummatan Wasatan” serta “Khaira Ummah” ...

Objektif

Menjunjung maksud Firman Allah SWT di dalam Ayat AlQuran “Kalian wahai umat Muhammad, adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, selama kalian memegang prinsip amar ma’aruf, nahi munkar dan beriman kepada Allah SWT...