bootstrap site building software

Program

Program
KHAIRA UMMAH

Program ini disasarkan kepada warga muda yang belajar di tadika, sekolah, pusat tahfiz, pusat latihan, rumah anak yatim, kolej dan universiti. Ianya memperkenalkan komponen nilai tambah yang boleh membangun warga Muda Muslim sebagai Khaira Ummah atau Ummah Terbaik.