top responsive website maker software download

Objektif

Menjunjung maksud Hadith Rasulullah SAW, YAPIS berusaha mencapai kemajuan dan kejayaan dengan mendokong dan melaksanakan objektif berikut:-


  • Mengajak Umat Muslim ke arah amalan ZASWAH (Zakat, Sedekah, Waqf dan Hibah) selaras dengan Firman Allah SWT di dalam Al-Quran bermaksud “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Maka sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa saja yang kamu nafkahkan.


  • Menghayati maksud Hadith Rasulullah SAW yang bermaksud “Demi dzat yang jiwaku ditanganNYA hendaknya engkau melakukan amar ma’aruf dan nahi munkar, atau jika tidak Allah SWT hampir mengirim azabnya, kemudian engkau berdoa tetapi tidak dikabulkan” (HR Al-Tirmidzi dan Ahmad)


  • Menjunjung maksud Firman Allah SWT di dalam Ayat AlQuran “Kalian wahai umat Muhammad, adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, selama kalian memegang prinsip amar ma’aruf, nahi munkar dan beriman kepada Allah SWT